Alapítványunk 1991-ben jött létre az alábbi célokkal:
-- méltó emlék állítása Kováts Ferencnek, a Tüdőgyógyászati Klinika Alapítójának, a korszerű magyar tüdőgyógyászat megteremtőjének;
-- anyagi támogatás nyújtása a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pulmonológiai Klinikán folyó gyógyító, oktató, kutató munka továbbfejlesztéséhez;
-- orvosok, szakdolgozók képzése, tudományos rendezvények támogatása;
-- a felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása;
A Kováts Ferenc Alapítvány 2000. júniusától kezdődően közhasznú szervezetként működik, ekkor céljai az alábbiakkal egészültek ki:
-- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
-- tudományos tevékenység, kutatás;
-- nevelés, oktatás képességfejlesztés.
.:=:..-..:=:..-..:=:..-..:=:..-..:=:..-..:=:..-..:=:..-..:=:..-..:=:..-.
Az Alapítvány pénzének felhasználásról a Kuratórium határoz,
amelynek elnöke: Prof. Dr. Losonczy György.
Az Alapítvány működését és gazdálkodását felügyelő szervként a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
Vissza